Hotline WinShop po-pá 8:30 - 17:00
+420 222 780 777
Hotline int. aplikace po-pá 7:30 - 16:00
+420 773 773 447
Server hosting
+420 777 777 470
Kontaktní formulář

Zavolejte nám

WinShop Std.

Pro vydání aktivačního klíče je potřeba zavolat do kanceláře na tel. 242 408 751 nebo 777 777 479 a znát systémový kód pro aktivaci. Pro získání systémového kódu je nutné spustit WinShop s oprávněním správce. Klikněte na ikonu pro spuštění WinShopu pravým tlačítkem myši. Zvolte spustit jako správce (Spustit jako…). Po přihlášení do systému se objeví pole Aktivace programu WinShop standard. Klikněte na tlačítko Zadat aktivační klíč. Zobrazí se další okno. Zde je uvedený Systémový kód pro aktivaci. Po nadiktování systémového kódu Vám sdělíme Aktivační kód. Tento zapište do pole Aktivační klíč a stiskněte tlačítko Aktivovat. Dále proběhne spuštění WinShopu běžným způsobem. Při dalším spuštění WinShopu se již okno s upozorněním nebude zobrazovat.

Číselné řady dokladů lze nastavovat v menu Systém - Nastavení interních čísel. Číslo dokladu se skládá z prefixu a vlastního čísla dokladu. Přefix číselné řady může být až 4-místný. Do sloupce Následující číslo dokladu zapište číslo, které bude přiděleno následujícímu vystavenému dokladu. Lze vyplnit pouze Prefix, číslo dokladu se vyplní automaticky. Lze postupovat i opačně. Vyplňte číslo dokladu, systém si prefix stanoví z tohoto čísla sám.
První číslo dokladu mu bude přiděleno po jeho uložení.
Pozn: Chcete-li začít používat více fakturačních řad než máte nyní, kontaktujte nás na hot-lince. Novou fakturační řadu Vám založíme v systému.

Převod dat je administrativní úkon určený k ukončení starého období a otevření nového období. Používá se jednak k administrativnímu oddělení jednotlivých kalendářních roků, jednak v případě, kdy je v systému uloženo již příliš velké množství dat a práce s WinShopem je pomalá. Doporučujeme mít uzavřené inventury a srovnaný stav skladu. Konečný stav skladu se bez pohybů převede do nového období jako počáteční stav. Je možné z ceníku vyřadit karty zboží, které nemají stav a již nebudou používány. Data starého období zůstanou přístupná pro náhled a tiskové výstupy, nelze v nich již provádět další pohyby.

Postupujte s maximální opatrností, potvrďte NE. Přihlásili jste se do špatného období. Systém nechte naběhnout. Ukončete jej tlačítkem Konec. Přihlašte se znovu, při přihlašování zadejte správné období.
Pokud nastala změna legislativy ohledně DPH, postupujte dle návodu uvedeného na našich stránkách.

- nejde zapnout počítač - zkontrolujte zapojení do el. sítě, případně nás kontaktujte
- je spuštěný WinShop, ale nejde spustit pokladnu - zkontrolujte, zda jste přihlášeni ve správném období, informace Zpracovávané období v levém spodním rohu obrazovky WinShopu. Nebo se podívejte do volby Prode - prohlížení účtenek po závěrce, zda jsou zde prodeje z aktuálního období.
- jste přihlášeni ve správném období, ale došlo ke změně názvu pokladního počítače - klikněte na menu Systém, Základní nastavení. Označte Vaši pokladnu a klikněte do pole název pokladního počítače. Doublekikněte. Název se vyplní. Vypněte WinShop a přihlašte se znovu.

Zkontrolujte, zda spouštíte správnou ikonu, ze správného umístění. Máte-li ve firmě více počítačů, je možné, že se máte připojovat na jiný počítač v síti.

- Přihlašujete se přes internet - zkontrolujte připojení k internetu.
- Zapisujete nesprávné přihlašovací jméno - zkontrolujte správnost přihlašovací jména. Přihlašte se do WinShopu přes jiného uživatele a zkontrolujte zadání svého uživatelského jména v číselníku uživatelů (menu Číselníky). Pokud zde není zadáno, požádejte centrálu, aby Vám zaslali na provozovnu celý číselník uživatelů.

Znáte-li heslo, zapište jej a dejte uložit. Neznáte-li heslo, obraťte se na naše techniky v případě, že máte data uložena na našem serveru nebo na Vašeho IT správce v případě uložení dat na Vašem serveru.

a) Přihlásili jste se do špatného období. Vypněte WinShop a přihlašte se znovu. Zadejte správné období. Období nemusí být totožné s kalendářním rokem.
b) Jedná-li se o nově zadaného uživatele, zkontrolujte, zda má přiřazeno správné období ve svých právech. Přihlašte se pod jiným uživatele. Klikněte na menu Čísleníky - číselník uživatelů. Označte nového uživatele a zkontrolujte nastavené období.

Restartujte router a zkuste internet připojit znovu. Pokud internet ještě nejde, restartujte také počítač. Zkuste znovu spustit internet. Pokud stále nejde, musíte se obrátit na poskytovatele internetu.

Vypněte pokladnu i WinShop tlačítkem Konec, přihlašte se znovu. Po zapsání svého uživatelského jména chvíli vyčkejte, než jej potvrdíte. Cca 5 sec. Poté zapište heslo a přihlášení dokončete. Pokud problém přetrvává, podívejte se na oddíl Netiskne tiskárna.

a) EAN je špatně čitelný, zkuste jej zapsat ručně
b) Vyhledejte zboží jiným způsobem - dle názvu či kódu zboží
c) Pokud nelze vyhledat podle ničeho, zkontrolujte, zda má zboží založenu kartu na skladě a zda je již naskladněno. Založení nové karty na sklad lze provést z menu Ceník, Prohlížení a opravy v ceníku. Po označení karty stiskněte tlačítko Další funkce a zvolte Založit prázdnou kartu na sklad.
d) Zkontrolujte, zda je EAN v systému zavedeno. Klikněte na menu Ceník, Prohlížení a opravy ceníku a vyhledejte kartu zboží. Klávesou Enter otevřete kartu pro editaci. Klikněte na záložku Barvy, velikosti, EAN. Pokud zde EAN není zapsáno, klikněte do pole EAN, stiskněte klávesu F2 a založte nový EAN. Lze sem načíst EAN ze zboží od dodavatele, nebo nechat vygenerovat EAN ze systému. Pokud EAN generujete, je nutné ještě vytisknout etikety a zboží označit.

a) oprava před závěrkou
Pokud jsme toto zjistili před závěrkou, vypněte pokladnu. Zvolte menu Prodej - Změna typu platby na účtence. Je nutné zadat heslo Boss. Druhá varianta je účtenku vystornovat se zadáním chybné platby a zboží prodat znovu se správným typem platby na nové účtence. Účtenku najdeme v menu Prodej - prohlížení účtenek před závěrkou.
Oprava účtenky před závěrkou je vhodnější, nezkresluje statistiky prodeje. Doporučujeme před závěrkou provést kontrolu typu plateb.
b) oprava po závěrce
Pokud jste toto zjistili po závěrce, vystornujte účtenku s chybnými platbami a zboží prodejte znovu se správným typem platby na nové účtence. Účtenku najdeme v menu Prodej - prohlížení účtenek po závěrce.

Pravděpodobně došlo k zadání chybného typu platby. Je-li před závěrkou, dohledejte špatně zadanou účtenku a proveďte změnu typu platby na účtence. Je-li chybná účtenka už po závěrce, je nutné ji stornovat s chybným typem platby a zboží prodat znovu se zadáním správného typu platby.

a) Pravděpodobně došlo k zadání chybného typu platby. Je-li před závěrkou, dohledejte špatně zadanou účtenku a proveďte změnu typu platby na účtence. Je-li chybná účtenka už po závěrce, je nutné ji stornovat s chybným typem platby a zboží prodat znovu se zadáním správného typu platby.
b) Stav hotovosti v systému je hodně do mínusu. Je možné, že jste místo částky platby načetli EAN. Dohledejte chybnou platbu a proveďte změnu typu platby, zde opravíte i chybně zadané vrácení hotovosit.

Data o prodeji vychystejte a odešlete znovu. Klikněte na menu Prodej - Opětovné vychystání závěrky pro export. V poli Požadovaný datum klikněte na roletku a vyberte konkrétní datum. Stiskněte tlačítko Připravit k odeslání. Prodeje za každý den je nutné vychystat samostatně. Po připravení všech dat klikněte na menu Prodej - Přenosy mezi centrálou a provozovnou a zvolte Odeslat a přijmout doklady přes FTP nebo Odeslat připravené doklady E-mailem podle typu komunikace, který používáte.
Pokud systém hlásí problém s odesláním, zkontrolujte připojení k internetu, případně kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

Závěrku udělejte následující den po ukončení prodeje. Nedělat závěrku hned, po závěrce není možné již prodávat. Prodej po závěrce může mít za následek nesprávná data a zkreslené údaje ve statistikách prodeje.

Standardně nelze po závěrce již prodávat. Ve výjimečných případech lze na žádost firmy povolit. V případě povolení prodeje po závěrce je nutné další závěrku udělat až další den, software neumožňuje udělat 2 závěrky v jednom dni. Prodej po závěrce může mít za následek nesprávná data a zkreslené údaje ve statistikách prodeje. Prodej po závěrce nelze povolit, jestliže již bylo prodáváno s datumem aktuálního dne. Došlo by k "promíchání" položek účtenek vytvořených se stejným datumem, stejným pořadovým číslem ale jiným časem prodeje. Povolit prodej po závěrce mohou naši technici, kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

Srovnejte vkladem hotovosti do pokladny. Při zapnuté pokladně stiskněte klávesu F6. V menu číselníky - Ostatní číselníky - číselník účelů vkladů hotovosti do pokladny doporučuji založit důvod: rovnání chybného odvodu hotovosti (klávesa F2).

Hotovost odveďte po závěrce. Před závěrku již nelze vložit. Stav hotovosti na pokladně se srovná, bude započítáno do odvodů následujícího dne.

Tento problém může mít několik příčin, vhodné postupy jsou uvedeny níže. Nejprve však zkuste ukončit práci se systémem WinShop a přihlásit se znovu. Zvláště u provozoven, které se přihlašují na vzdálený server.

a) Zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena v systému WinShop
Klikněte na menu Systém na horní liště WinShopu, zvolte "Základní nastavení systému". Na záložce "Pokladna" v levém horním rohu označte Vaši pokladnu. Přepněte se na záložku " Tiskárny". V prostředním sloupci je pole "Tiskárna pokladních dokladů". Klikněte sem a doubleklikněte. Objeví se políčko pro výběr tiskárny. Klikněte na roletku a ze zobrazených tiskáren označte Vaši pokladní tiskárnu. Potvrďte tlačítkem "OK". Zavřete okno, vypněte WinShop tlačítkem "Konec" a znovu se do systému přihlašte. Zkuste tisk.

b) Zkontrolujte, zda není zablokována tisková fronta
Klikněte na tlačítko START systému Windows, zvolte "Zařízení a tiskárny" nebo "Tiskárny a faxy", případně "Ovládací panely" a následně "Tiskárny". Postup se může lišit dle typu Windows instalovaných na Vašem počítači.
Doubleklikněte na ikonu tiskárny, zobrazí se tisková fronta. Toto pole musí být prázdné. Pokud jsou zde nějaké dokumenty, označte je a smažte. Zkuste znovu tisknout z WinShopu.
Jestliže netisknete, znovu zkontrolujte tiskovou frontu. Odstraňte dokument. Vypněte na chvíli tiskárnu, znovu ji zapněte. Opakujte pokus o tisk. Pokud stále netiskne, restartujte počítač a tiskárnu dle postupu v bodě C.

c) Zjistěte, zda tiskárna tiskne z Windows
Klikněte na tlačítko START systému Windows, zvolte "Zařízení a tiskárny" nebo "Tiskárny a faxy", případně "Ovládací panely" a následně "Tiskárny". Klikněte na ikonu tiskárny pravým tlačítkem myši a vyberte "vlastnosti tiskárny", případně "vlastnosti". Zde je tlačítko vytisknout zkušební stránku. Jestliže netisknete, znovu zkontrolujte tiskovou frontu. Odstraňte dokument. Vypněte na chvíli tiskárnu, znovu ji zapněte. Opakujte pokus o tisk. Pokud je vše v pořádku, zkuste tisk z WinShopu. Pokud stále netisknete, restartujte počítač dle postupu v bodě C.

d) Nedaří se vymazat tiskovou frontu nebo nastavit tiskárnu, netiskne zkušební stránka - restart PC
Vypněte tiskárnu, vypněte všechny spuštěné aplikace a restartujte počítač. Tiskárnu zapněte v okamžiku, kdy se načítají parametry v počítači (na černé obrazovce jsou první bílé texty). Nechte počítač naběhnout a zkuste vytisknout zkušební stránku. Postup viz bod B.

e) Náhled účtenky se zobrazuje na velikost papíru A4
Je nutné zkontrolovat nastavení formuláře, kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

f) Část textu se tiskne mimo papír
Je nutné zkontrolovat nastavení formuláře, kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

Zkontrolujte správnost vložení kotoučku do tiskárny a správnost zvoleného typu papíru. Termotiskárny potřebují kotouček s termocitlivou vrstvou. Papír je hladký, lze do něj nehtem rýpnout a udělat čárku. Jehličkové tiskárny potřebují hrubší papír. Nelze zaměňovat.
V případě speciálních tiskáren na etikety je potřeba zkontrolovat, zda použitý materiál na tiskové pásce je určen na tip etiket, které používáte.

a) Pokud byla faktura vytvořena ručně, je nutné zadat, o který typ faktury se jedná. Vyberte jedno z osmi tlačítek v pravé spodní části okna.
b) Je možné, že nemáte nastaven správný formulář, kontaktujte pracovníky Hot - line na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

Zkontrolujte nastavení tiskáren. Klikněte na menu Systém - Základní nastavení systému. Na záložce "Pokladna" v levém horním rohu označte Vaši pokladnu. Přepněte se na záložku " Tiskárny". V levém spodním rohu je pole Tiskárna ostatních dokladů. Klikněte sem a doubleklikněte. Objeví se políčko pro výběr tiskárny. Klikněte na roletku a ze zobrazených tiskáren označte Vaši A4 tiskárnu. Lze použít i imaginární tiskárnu PDF či Microsoft XPS a podobně. Potvrďte tlačítkem "OK". Zavřete okno, vypněte WinShop tlačítkem "Konec" a znovu se do systému přihlašte. Zkuste znovu zobrazit náhled.
Pokud je náhled stále "úzký", vypněte WinShop tlačítkem "Konec". Ve Windows nastavte tiskárnu A4 dokladů jako výchozí. Znovu se přihlašte do WinShopu. Zobrazte náhled. Je-li vše v pořádku, můžete zpět nastavit jako výchozí původní tiskárnu.
Přetrvává-li problém, kontaktujte pracovníky Hot - line na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474.

Klikněte na menu Číselníky - číselník uživatelů. Stiskněte klávesu F2. V seznamu uživatelů se objeví nový uživatel. Označte řádek. V samostatném prostředním řádku zapište místo slova UZIVATEL uživatelské jméno nového zaměstnance. Místo slov Nový uživatel zapište jméno zaměstnance. Ve spodní části okna zaškrtněte oprávnění zaměstnance. Přidělte uživateli přístup na sklady (kliknutím na ikonu myši). Je nezbytné nastavit období, do kterého se bude přihlašovat. Musí být stejné jako zpracovávané období. Tuto informaci vidíte v levém spodním rohu obrazovky. Přepněte na záložku Hesla. Zde zadejte heslo pro přihlášení do systému.

Systém při spouštění hlásí chyby. Mohou být poškozená data. Kontaktujte naši hot-linku na tel. 242 408 751 nebo 777 777 474. Napojíme se a data opravíme.
Těmto problémům lze předejít použitím záložního zdroje, který poskytne dostatečný čas pro uložení rozdělané práce, ukončení práce se systémem WinShop i dalšími aplikacemi a vypnutí počítače dříve, než dojde proud v záložní baterii. Nutnost ukončit práci signalizuje záložní zdroj velmi silným zvukovým signálem, který nabývá na intenzitě (a nepříjemnosti), čímž si vynutí vypnutí systému i počítače. :-)

Hlášení lze bez problémů potvrdit a přeskočit. Se systémem můžete pracovat. Data nejsou ohrožena. Je potřeba aktualizovat Windows. Proveďte up-grade Windows, aktualizace bývají přístupné přes tlačítko Start systému Windows.

12.9.2017 14:27

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
  • Sdílet